Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.26.

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 513 413 375 Ft költségvetési bevétellel, 416 352 549 Ft költségvetési kiadással, 97 060 826 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 8. és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2021. évben EU-s támogatással futó programját a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.