Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 33. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet (a továbbikban: Rendelet) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén ellentételezésként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 38 000 Ft díjat kell fizetni, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolítása esetén ellentételezésként 19 000 Ft díjat kell fizetni, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.”

2. § A Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt – kivéve a 4. § (3) bekezdésében szabályozott esetet – anyakönyvi eseményenként bruttó 31 000 Ft illeti meg. Amennyiben a hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi eseményre munkaidőn túl kerül sor, úgy a közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett illeti meg a díjazás.

(2) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl lebonyolított anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díjazás illeti meg. A díjazás mértéke anyakönyvi eseményenként bruttó 12 000 Ft.”

3. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.