Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 12. 31

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról

2022.09.01.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Mogyoród Nagyközség Önkormányzata által fenntartott óvodában és Mogyoród közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított étkeztetésre.

2. § (1)2 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata az iskolai gyermekétkeztetésről a településen a Mogyoródi Településüzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) útján gondoskodik.

(1a)3 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata az óvodai gyermekétkeztetésről a településen a Mogyoródi Pillangós Óvoda útján gondoskodik.

(2)4 Az intézményi étkezési térítési díjakat intézménytípusonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A gyermekétkeztetés igénybevételére az intézménybe beíratott óvodai neveltek, továbbá általános iskolai tanulók jogosultak.

(2) Az étkeztetés igénybevétele átmenetileg lemondható a szolgáltatónál a gyermek intézményből való távolmaradása esetén, az érintett napot megelőző munkanapon 9 óráig.

(3) A személyi étkezési térítési díjból további kedvezmény a szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet szerint biztosított.

3/A. §5

4. § (1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2)6

1. melléklet

Intézményi étkezési térítési díjak7

1. Óvodai ellátásban:

A

B

C

1a

Étkezés típusa

Nyersanyagnorma

Étkezési térítési díj

1

Tízórai

138,58 Ft (nettó) 9

176 Ft (bruttó) 10

2

Ebéd

244,09 Ft (nettó) 11

310 Ft (bruttó) 12

3

Uzsonna

112,60 Ft (nettó) 13

143 Ft (bruttó) 14

4

Napi háromszori étkezés

495,28 Ft (nettó) 15

629 Ft (bruttó) 16

2. Általános iskolai ellátásban:

A

B

C

1

Étkezés típusa

Nyersanyagnorma

Étkezési térítési díj

2

Tízórai

140,31 Ft (nettó) 18

178 Ft (bruttó) 19

3

Ebéd

286,69 Ft (nettó) 20

364 Ft (bruttó) 21

4

Uzsonna

127,32 Ft (nettó) 22

162 Ft (bruttó) 23

5

Napi háromszori étkezés

554,32 Ft (nettó) 24

704 Ft (bruttó) 25

3. Felnőtt ebéd:

Vendég étkezők

Nyersanyagnorma: 385 Ft

1080 Ft

Dolgozói étkezők

Nyersanyagnorma: 385 Ft

780 Ft

1

Az 1. § a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1a) bekezdését a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (2) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3/A. §-t a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdését a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. melléklet címe a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat fejlécét a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

9

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat fejlécét a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

18

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.