Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 7/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 01

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 7/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. §. (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Nyersanyagnorma/térítési díj Ft-ban ÁFA nélkül

Általános iskolai napközinél

598

Tízórai

102

Ebéd

402

Uzsonna

94

Menzánál

402

Napközi otthonos óvodánál

480

Tízórai

94

Ebéd

319

Uzsonna

67