Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 7/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02 - 2022. 09. 02

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 7/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. §. (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.