Kunfehértó Község Képviselő-testületének 6/2016 (III.31..) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 03. 31

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

982 750 E Ft

Költségvetési bevétellel

862 356 E Ft

Költségvetési kiadással


120 394 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2., 3., mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatala bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. és 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


Jelen rendelet 2016. március 31-én lép hatályba.

                       (: Csupity Zoltán :)                                              (: Huszár Zoltán :)

                        címzetes főjegyző                                                   polgármester

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.


Kunfehértó, 2016. március 31.

(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyzőMellékletek