Kunfehértó Község Képviselő-testületének 6/2020 (VII.9..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

752 228 203 Ft

Költségvetési bevétellel625 780 500 Ft

Költségvetési kiadással


126 447 703 Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1 mellékletben foglaltaknak

 megfelelően hagyja jóvá.


(3) A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Polgármesteri Hivatal intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.2. és 5.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


 (4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §

(1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az Önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §

(1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kunfehértó, 2020. július 8.

                       (: Huszár Zoltán :)                                         (: Kónya Tímea Renáta :)

                           polgármester                                                            jegyző          ZÁRADÉK:A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2020. július 9.

(: Kónya Tímea Renáta :)

jegyző

Mellékletek