Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2017 (V.25..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 26

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

638 773 849 Ft

Költségvetési bevétellel609 699 125 Ft

Költségvetési kiadással


29 074 724 Ft

helyesbített maradvánnyalhagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2., 3., mellékletek szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. és az 5. melléklet szerint fogadja el.


2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9. és 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatala bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. és 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §


(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §


(1) A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kunfehértó, 2017. május 24.
                        (: Huszár Zoltán :)                                                (: Kristóf Andrea :)

                            polgármester                                                             jegyző          
ZÁRADÉK:A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2017. május 25.

                                                              (: Kristóf Andrea :)

jegyző