Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 06. 02

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját          60 226 592,- Ft. kiadással

                                                                  68 302 652,- Ft. bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletében, a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 16 485 474,- Ft. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 5 815 332,- Ft. összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 8 811 840,- Ft. összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 1 858 302,- Ft. összegben elfogadja.

3.§.

  1. Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 210 744 979,- Ft-ban állapítja meg.
  2. Az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


4.§.

  1. Az önkormányzat 2018. évi helyesbített maradványát 24 056 937,- Ft. összegben hagyja jóvá.
  2. Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Sármellék, 2019. május 30.Ádovics István                                                                                            Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyző


A rendelet kihirdetve:

Sármellék, 2019. június 1.                                                                          Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek