Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (VII.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 02

Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját                                             71 691 130,- Ft. kiadással

                                                                  80 205 406,- Ft. bevétellel jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletében, a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.


(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 18 450 208,- Ft. összegben elfogadja.


(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 10 812 318,- Ft. összegben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 7 597 890,- Ft. összegben állapítja meg.


(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 40 000,- Ft. összegben elfogadja.


3.§.


(1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 222.197.664,- Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


4.§.


(1) Az önkormányzat 2019. évi helyesbített maradványát 40 638 869,- Ft. összegben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

5.§.


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Sármellék, 2020. június 30.Ádovics István                                                                                           Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Sármellék, 2020. július 1.   

                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek