Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját          60.250.624,- Ft bevétellel

                                                                  53.261.620,- Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 1, 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 3.642.256,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 2.197.005,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 1.375.251,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásinak teljesülését 70.000,- Ft összegben állapítja meg.


3.§.

(1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti nettó vagyonát 307.673.000,- Ft értékben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti nettó vagyonának kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.


4.§.

(1) Az önkormányzat 2017. évi maradványát 24.056.937,- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. évi maradványának kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Szentgyörgyvár, 2018. május 29.Ádovics István                                                                                           Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Szentgyörgyvár, 2018. május 30.                                                               Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek