Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját                                                                    68.966.000.- Ft. bevétellel

                                                                  58.724.000.- Ft. kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 11.261.000.- Ft. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 836.000.- Ft. összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 10.324.000.- Ft. összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 101.000.- Ft. összegben elfogadja.


3.§.

Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 386.127.000.- Ft. értéken állapítja meg.


4.§.

Az önkormányzat 2015. évi korrigált pénzmaradványát 10.242.000.- Ft. összegben hagyja jóvá.


5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Szentgyörgyvár, 2016. április 28.Ádovics István                                                                                            Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Szentgyörgyvár, 2016. április 29.                                                              Hetesi Krisztina

                                                                                                                 jegyző