Szin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 30- 2016. 01. 30

Szin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.01.30.

Szin Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

2. § Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. január 31. napjával.