Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 06. 01

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját          64.528.712.- Ft. bevétellel

                                                                  47.606.391.- Ft. kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 3.699.154.- Ft. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 2.032.548.- Ft. összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 1.166.606.- Ft. összegben állapítja meg.


3.§.

Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 339.742.262.- Ft. értéken állapítja meg.


4.§.

Az önkormányzat 2016. évi maradványát 16.922.321.- Ft. összegben hagyja jóvá.


5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Szentgyörgyvár, 2017. május 30.Ádovics István                                                                                           Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Szentgyörgyvár, 2017. május 31.                                                               Hetesi Krisztina

                                                                                                                        jegyző

Mellékletek