Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelete

Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 17- 2024. 01. 17

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelete

Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2024.01.17.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

2. § (1) Hatályát veszti a 10/2001. (IX.12.) ö.r. a Temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

(2) Hatályát veszti az 1/2014. (I.27.) ö.r. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2013.(XII.18.) Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(3) Hatályát veszti a 9/2015. (VII.17.) ö.r. az Önkormányzat és intézménye 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(4) Hatályát veszti az 1/2016. (I.14.) ö.r. az Önkormányzati Képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015.(I.26.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(5) Hatályát veszti a 6/2017. (VI.22.) ö.r az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(6) Hatályát veszti a 10/2017. (XII.04.) ö.r. a Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(7) Hatályát veszti a 6/2018. (X.01.) ö.r. Egerág Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/1999. (XII.07.) számú rendeletének módosításáról

(8) Hatályát veszti a 11/2020. (XI.16.) ö.r. a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(9) Hatályát veszti az 5/2021. (III.18.) ö.r. hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról

(10) Hatályát veszti a 6/2022. (IX.26.) ö.r. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(11) Hatályát veszti a 11/2022. (XI.25.) ö.r a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról