Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 15- 2020. 02. 15

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete  a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2019.(XII.14.) IRM rendelet 53.§ (2) és 54.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el:


                                                                                                          

1.§ A 6/2019.(XI.20.)  önkormányzati rendelet 26.§-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:


“(8) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására, ellenőrzésére vonatkozó eljárásrendet a 2.számú  melléklet tartalmazza. “


2.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                        Mester Mihályné                                             Csalos Beáta

                           polgármester                                         jegyzőA rendeletet a képviselő-testület a 2020. február 13-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2020. február 14-én.                                                                                              Csalos Beáta

                                                                                                   jegyző