Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.23.
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
Általános indokolás
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a pénzbeli ellátások és természetben nyújtott szociális ellátások vonatkozásában.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A II. Fejezet címe módosul..
2. §-hoz
Ez a szakasz az időskorúak támogatása vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket.
3. §- hoz
Ez a szakasz az adventi támogatása vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket.
4. §- hoz
Ez a szakasz a tartós élelmiszercsomag támogatása vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket.
5. §- hoz
Ezen szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.