Csákberény Községi Önkormányzat

6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2015. 05. 31

Csákberény Község Önkormányzat

Képviselő-testületének


6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásárólCsákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a  képviselő-testületre, annak bizottságára.


2.§ (1) A képviselő- testület 2013. évi költségvetése teljesítésének 

                   

                    - bevételi főösszegét                             126.383 e Ft-ban

                    - kiadási főösszegét                              113.110 e Ft-ban állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata teljesítését a képviselő- testület a    

      következők szerint hagyja jóvá:


           

aa) intézményi működési bevételek összegét                                                   22.164 e Ft-ban,

ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei összegét                             27.784 e Ft-ban,

ac) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összegét   2.359 e Ft-ban,

ad) önk. műk. tám., átvett pénzeszközök összegét                                          46.386 e Ft-ban,

ae) kamatbevételek összege                                                                                     38 e Ft-ban,

af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                    27.652  e Ft-ban,                   


4.§ Az önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselő- testület a      

      következők szerint hagyja jóvá:ba) személyi juttatások összegét                                                        7.451 e Ft-ban,

bb) munkaadókat terhelő járulékok összegét                                                 1.361 e Ft-ban,

bc) dologi kiadások összegét                                                            47.656 e Ft-ban,

bd) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét                            32.563 e Ft-ban,

be) felújítási kiadások összegét                                                         10.212 e Ft-ban,

bf) támogatási célú kölcsön nyújtása és törlesztése összegét           13.867 e Ft-ban,


hagyja jóvá.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat


a) 2013. évi pénzmaradvány összegét 13.034 e Ft-ban,

b) 2013. december 31-i állapot szerinti vagyon összegét 1.035.006 e Ft-ban,hagyja jóvá.

                                   

6.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését bontásban


a) 1. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez címrend,

b) 2. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Községi Önkormányzat bevételei bevételnemenként 2013. év,

c) 3. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat bevételei szakfeladatonként 2013. év,

d) 4. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat kiadásai kiadásnemenként 2013. év,

e) 5. melléklet a 6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2013. év,

f) 6. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat  2013. évi beruházásai,

g) 7. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat pénzkészletének alakulása,

h) 8. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat 2013. éves átlaglétszám adatai,

i) 9. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Képviselői információs tábla

 2013. év,

j) 10. melléklet a …/2014.  (… . ...) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzata 2013. évi mérlege,

k) 11. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Pénzmaradvány-kimutatás

2013. évi beszámoló,

l) 12. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása, 38-as űrlap


melléklet rögzíti.

7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba.(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet,

            Dr. Vécsei László Vilmos                             Kovácsné Szabó Erika

                         polgármester                                             körjegyző