Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.11.29.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet szerint véleményezési jogkörében eljáró szervek, továbbá Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.