Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28- 2017. 09. 28

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.  1. §

(1) Pári Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 123.456.234 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.1. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 4.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.2. számú melléklete lép.  1. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

               Farkas Jánosné                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. szeptember 27.
                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző