Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 15/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

2. § A helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 600 Ft.”

3. § A helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet a következő fejezettel egészül ki:

„IV/A. Fejezet

helyi iparűzési adó

Az adó alanya

14/A. § A Htv. 35, §-ban meghatározott személy.

Az adókötelezettség

14/B. § (1) Adóköteles a Htv. 36. § szerinti, az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység.)

(2) Az adó alanya a vállalkozó

14/C. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége

Az adó mértéke

14/D. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1000.-forint.

Adómentesség

14/E. § A mentes adóalanyok körét a Htv. 3. § (2) bekezdése határozza meg.”

„(4) rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16.-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-val összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”

5. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.