Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
A helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Balatonudvari községben bevezetett adókat a helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A helyi iparűzési adó szabályait a korábbi években a helyi iparűzési adóról szóló 15/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelet foglalta keretrendszerbe.
A rendeletben néhány fogalom, rendelkezés már hatályát vesztette, és a jogalkalmazást az is nehezítette, hogy az iparűzési adót külön rendelet szabályozta.
A fentiekre tekintettel célszerű felülvizsgálni a korábbi rendelete, és annak jogharmonizációs vizsgálatát elvégezni.
Mindezek alapján a helyi iparűzési adó aktualizált rendelkezéseit átemeltük a helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletbe, és 2024. január 1. napján a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezzük.
Fontos kiemelni, hogy a helyi iparűzési adó mértéke és alkalmazásnak feltételei (pl.: mentességek) változatlanok maradnak.
Ezen túlmenően az idegenforgalmi adó mértéke 550 Ft.-ről 600 Ft-ra emelkedik, amely még mindig elmarad az adómaximumtól.