Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019.(X.4.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 05- 2019. 10. 05

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019.(X.4.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.10.05.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

„7. A Képviselő-testület által helyi önkormányzati rendeletben és képviselő-testületi határozattal megállapított, a polgármesterre átruházott hatáskörök:
a) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése alapján a 300.000 Ft nettó éves bérleti díjú helyiség bérleti jogának eldöntése,
b) Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok gyakorlása,
c) Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és a képviselő-testület hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról szóló 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a szerinti közútkezelői feladatok,
d) Városi Strandfürdő szolgáltatásának térítésmentes, illetve kedvezményes belépőjegy igénybevételére irányuló kérelmek elbírálása.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 6. napjával.