Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Szociális rászorultságtól függő és egyéb támogatások formái:)

„l) a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti lakhatási támogatás.”

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.