Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 07

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.07.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Folyás község polgármestere, a veszélyhelyzet és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés végrehajtása

1. § (1) Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:

a) 129.797.349 Ft teljesített bevétellel, ezen belül
aa) 125.085.399 Ft költségvetési bevétellel, ezen belül
aaa) 103.575.177 Ft működési bevétellel,
aab) 21.510.222 Ft felhalmozási bevétellel,
ab) 4.711.950 Ft finanszírozási bevétellel,
b) 111.246.526 Ft teljesített kiadással, ezen belül
ba) 108.427.454 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aaa) 53.482.466 Ft működési kiadással,
aab) 54.944.988 Ft felhalmozási kiadással,
bb) 2.819.072 Ft finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:
a) 16.657.945 Ft költségvetési többlettel, ezen belül
aa) 50.092.711 Ft működési többlettel,
ab) 33.434.766 Ft felhalmozási hiánnyal
jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi hitelállományát 449.642 Ft összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.

2. A maradvány jóváhagyása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2020. évi maradvány-kimutatását 18.550.823 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 19.417.467 Ft összegben elfogadja.

3. Az önkormányzat vagyona

3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 402.141.866 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Folyás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított MÉRLEGE

2. melléklet

Folyás Község Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai teljesítése (Ft)

3. melléklet

Folyás Község Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai teljesítése (Ft)

4. melléklet

2020. évi MÉRLEG (Ft)

5. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2020. (Ft)

6. melléklet

2020. évi maradvány-kimutatás (Ft)

7. melléklet

FOLYÁS Község Önkormányzata pénzeszközeinek változása a 2020. évben (Ft)

8. melléklet

Folyás Község Önkormányzat hitelállománya (Ft)

9. melléklet

KIMUTATÁS a 2020. évben megvalósított intézményi fejlesztésekről, felújításokról

10. melléklet

Folyás Község Önkormányzata közvetett támogatások 2020 * (kedvezmények, mentességek)