Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2014 (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2014 (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.03.01.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény [továbbiakban: Mötv.] 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Mötv. 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletíjáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014 (XI.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület a képviselők részére havi bruttó 53 130 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.