Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 2.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 03- 2022. 08. 31

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 2.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.03.

Sióagárd Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotott az Önkormányzat konyhájában alkalmazandó térítési díjakról, étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX.1.) önkormányzati rendeletét- az alábbiak szerint módosítja.

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. január 2-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.