Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021 (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021 (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben - című 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a mini bölcsődei térítési díjakról 2021-02-15-tól című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet.

3. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021 (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 2.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Intézményi térítési díjak

Szolgáltatás megnevezése

Intézményi térítési díj

Óvodai étkeztetés

Tízórai (Ft/adag)

91+ÁFA

Ebéd (Ft/adag)

294+ÁFA

Uzsonna (Ft/adag)

91+ÁFA

Összesen (Ft):

476+ÁFA

Iskolai étkeztetés

Tízórai (Ft/adag)

91+ÁFA

Ebéd (Ft/adag)

336+ÁFA

Uzsonna (Ft/adag)

91+ÁFA

Összesen (Ft):

518+ÁFA

Családi Bölcsőde

Étkezés (Ft/adag)

476+ÁFA

Gondozás (Ft/nap)

0

Összesen:

476+ÁFA

½ nap étkezés (Ft/adag)

238+ÁFA

½ nap gondozás (Ft)

0

½ nap összesen (Ft):

238+ÁFA