Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.07.01.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdése i.) pontjának felhatalmazása alapján Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 5/2003.(IV.28.) számon a községi kitüntető díjakról, azok adományozási rendjéről, valamint adományozásának időpontjáról, mint Sióagárd község ünnepéről alkotott önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Sióagárd díszpolgára jogosult: a kitüntető cím viselésére.”

2. § A községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkája révén” szövegrész helyébe a „munkája, vagy teljesítménye révén” szöveg és a „közvetlenül sióagárdi” szövegrész helyébe a „közvetlenül, vagy közvetetten sióagárdi” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a „választópolgár” szövegrész helyébe a „lakos” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „nyilvántartást.” szövegrész helyébe a „nyilvántartást, részükre dicsőségkövet készít.” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében az „a Pünkösdöt követő pénteki nap” szövegrész helyébe a „május utolsó pénteki napja” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

4. § Hatályát veszti a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 3/2016 (IV.5.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző