Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatától szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatától szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosította. Az Ör. 5. §-a alapján a Költségvetési rendelet 15. § (1) bekezdésében a polgármester által engedélyezheztő előirányzatok közti átcsoportosítás esetenkénti összege 1.270.000,- Ft összegre módosult. A Költségvetési rendelettel való összhang megteremtése érdekében szükséges Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása.
Javaslom a képviselő-testületnek az SZMSZ rendelet tervezet szerinti módosítását, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az 1. § a rendelet módosításáról rendelkezik.
A 2. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A módosító rendeletnek az eredeti szabályozáshoz képest jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségi következmények:
Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest nem jelent adminisztrációs többletterhet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A módosítás a helyi önkormányzati rendeletek közötti összhang megteremtését szolgálja.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest többletterhet nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.