Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13- 2022. 10. 14

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.13.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 30.274.099 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 44.632.697 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -14.358.598 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 5.000.000 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 115.305.303 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -110.305.303 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 160.765.468 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásai 160.765.468 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 14.358.598 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 110.305.303 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.274.099 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 5.000.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 125.491.369 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 44.632.697 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások 12.511.101 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.806.668 Ft

c) dologi kiadások 14.073.644 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 376.250 Ft

f) tartalékok 14.155.034 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 14.155.034 Ft-ban állapítja meg.”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 115.305.303 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 80.138.993 Ft,

b) felújítások előirányzata 35.165.800 Ft.

c) egyéb felhalmozási kiadások 510 Ft.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

16. melléklet

11. melléklet

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

(kormányzati funkció száma

kormányzati funkció megnevezése)

15a

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás”

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 16a. sorral egészül ki:

(kormányzati funkció száma

kormányzati funkció megnevezése)

16a

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”