Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2020(VII.15.)rendelete

az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A 2019 december 31.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt az 1/2019.(II.11.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét  

86.610.557 Ft-tal

Költségvetési kiadását

86.610.557 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019.évi

módosított költségvetési bevételét

772.392.461 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

772.392.461 Ft-ban

állapítja meg.

2.§


Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1,1.2.,2.1,2.2,3.1,3.2.4.1,4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§


E rendelet 2020.július 16.  napján lép hatályba.
Pásztor Gábor sk.                                                                                                          Dr. Gál-Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                   jegyző