Herencsény község képviselő testületének 1/2021 (I.25.) önkormányzati rendelete

a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2021. 01. 26- 2022. 01. 25

Herencsény község képviselő testületének 1/2021 (I.25.) önkormányzati rendelete

a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának megállapításáról1

2021.01.26.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Herencsény Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. 2021. évi illetményalap

2. § (1) A képviselő-testület a 2021. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot.

(2) A képviselő-testület a 2021. évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 48 000 forintban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 26. napjával.