Fertőrákos község képviselő testületének 8/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2017. 05. 17

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                                                          1. §


A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót                               

                a)    482.402.370 Ft bevétellel;

                b)    331.444.652 Ft kiadással;

                c)    150.957.718 Ft költségvetési maradvánnyal

                d)  2.183.270.875 Ft mérleg főösszeggel

                e)       80.311.103 Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.


                                                                            2. §


(1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozásikiadások mérlegét

     az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadásokkormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. számú

      mellékletnek megfelelően elfogadja.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3.számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 4.számu mellékletnek megfelelően elfogadja

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az 5.számú mellékletnek megfelelően elfogadja


                                                                        

                                                                            3. §


  Ez a rendelet a kihirdetése napját követően lép hatályba.

                                                                                

                                  Palkovits János                   dr. Nagy Attila

                                  polgármester                               jegyző  A rendelet kihirdetve: 2017. 05. 16.


                                                                                 dr. Nagy Attila

                                                                                        jegyző