Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.01.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az építési követelmények változatlan megtartásával, az építési jogok érintetlenül hagyásával a rendelet szerkezeti felépítésének magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetése érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda véleményének, továbbá Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 14. számú melléklete szabályozza. ”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Környezetterhelési határértékek:)

„b) A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:
ba) 2. övezet: lakóterület: Lf falusias, Lke kertvárosias lakóövezet; Ksp sportterület; Z közpark területe, strand területe.
bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 2. övezetben: 50/40 dB
bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.”

2. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 16. számú melléklete szabályozza.”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Környezetterhelési határértékek:- A felszín alatti vízbázisvédelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.)

„a) A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:
aa) 2. övezet: lakóterület: Lf falusias, Lke kertvárosias lakóövezet; Ksp sportterület; Z közpark területe, strand területe.
ab) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 2. övezetben: 50/40 dB
ac) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 18. számú melléklete szabályozza.”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Környezetterhelési határértékek:)

„b) A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:
ba) 3. övezet: lakóterület vegyes beépítésű: Vt településközpont vegyes terület.
bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 3. övezetben: 55/45 dB
bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.”

4. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 20. számú melléklete szabályozza.”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Környezetterhelési határértékek:)

„b) A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:
ba) 4. övezet: gazdasági területek: kereskedelmi-szolgáltató, ipari-gazdasági övezet, kertes mezőgazdasági terület (zártkert), Gmg mezőgazdasági ipar-gazdasági övezet belterülettel határos 100 m-es sávja.
bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 4. övezetben: 60/50 dB
bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.”

5. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 22. számú melléklete szabályozza.”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Környezetterhelési határértékek:)

„b) A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:
ba) 4. övezet: gazdasági területek: kereskedelmi-szolgáltató, ipari-gazdasági övezet, kertes mezőgazdasági terület (zártkert), Gmg mezőgazdasági ipar-gazdasági övezet belterülettel határos 100 m-es sávja.
bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 4. övezetben: 60/50 dB
bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.”

6. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a rendelet 24. számú melléklete szabályozza.”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 13. § (10) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Környezetterhelési határértékek:)

„b) A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:
ba) 1. övezet: csendigényes területi funkciók: Kt temetőterület (vagy kegyeleti park lezárt temetőknél)
bb) 2. övezet: lakóterület: Lf falusias, Lke kertvárosias lakóövezet; Ksp sportterület; Z közpark területe, strand területe.
bc) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 1. övezetben: 45/35 dB, 2. övezetben: 50/40 dB
bd) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.”

7. § A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 13/A § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a rendelet 26. számú melléklete szabályozza.”

8. § A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a rendelet 27. számú melléklete szabályozza.”

9. § A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építménymagasság mértékét a rendelet 28. számú melléklete szabályozza.”

10. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(3) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(4) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(5) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(6) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(7) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(8) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(9) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(10) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

(11) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

(12) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.

(13) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

(14) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

(15) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.

(16) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

A Kertvárosias lakóterület (Lke) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat

Sajátos
használat
szerinti terület

Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény
magasság
[m]

Telekalakítás esetén

legnagyobb
beépítettség
[%]

Kertvárosias lakóterület

legkisebb
területe [m2]

legkisebb szélessége
[m]

30

Lke-1

oldalhatáron álló

600

18

3,0/6,0

2. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

A Kertvárosias lakóterület (Lke) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

3. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Falusias lakóterület (Lf) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, továbbá a megengedett építménymagasságok


használat
szerinti terület

Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény
magasság
[m]

Telekalakítás esetén

legnagyobb
beépítettség
[%]

Falusias lakóterület

legkisebb
területe [m2]

legkisebb szélessége
[m]

30 %

Lf-1

oldalhatáron álló

500

16

3,0/5,5

4. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Falusias lakóterület (Lf) közlekedési zajterhelési határétékek

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

5. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Településközpont vegyes terület (Vt) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságok


Sajátos használat
szerinti terület


Építési
övezet jele


Beépítési mód

Az alakítható telek

megengedett
min/max. építmény-
magasság [m]

legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

Településközpont
vegyes terület

Vt-1

Oldalhatáron álló

700

18

60*

20

3,0/ 6,0

Településközpont
vegyes terület

Vt-2

zártsorú, hézagos
zártsorú

700

18

60*

20

3,0/ 9,5

Településközpont vegyes terület

Vt-3

Szabadon álló

700

18

60*

20

3,0/ 9,0

* saroktelek legnagyobb beépíthetősége teljes közművesítettség esetén 75%, előírt legkisebb zöldfelülete 15 % lehet.

6. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Településközpont vegyes terület (Vt) bc) közlekedési zajterhelési határértékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

7. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, továbbá a megengedett építménymagasságok

Sajátos használat
szerinti terület

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Az alakítható telek

megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb/
legnagyobb
területe
[m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

Gksz-1

szabadon álló

800/10000

25

45

30

7.5

8. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

9. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Ipari terület (Gip) pítési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságok

Sajátos használat
szerinti terület

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

A kialakítható telek

Építési telek

Megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

ipari terület

Gip-1

szabadon álló

1000

30

45

35

3,5/12,0

10. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Ipari terület (Gip) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

11. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Különleges területek (K) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértéke


Sajátos használat
szerinti terület


Építési
övezet jele


Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

Temetőterület

Kte

szabadon álló

5000

-

15

60

3,0/10,0

Sportlétesítmény

Ksp

szabadon álló

5000

80

20

40

3,0/10,5

Vásárterület

Kvá

szabadon álló

3000

30

20

50

3,0/10,5

Szennyvíztisztító

Kszt

szabadon álló

5000

50

30

35

3,0/10,5

Fürdő

Kfü

szabadon álló

3000

30

25

40

3,0/12,0

Átjátszó torony

Kto

szabadon álló

500

10

10

90

-/60,0

12. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Különleges területek (K) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

13. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Mezőgazdasági üzemi különleges terület (Kmü) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke


Sajátos használat
szerinti terület


Építési
övezet jele


Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

Mezőgazdasági üzemi

Kmü

szabadon álló

1.000

-

40

40

12,0

Mezőgazdasági üzemi
Különleges terület

14. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Kertes mezőgazdasági területek (Mk) telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettsége továbbá az építhető építménymagasság mértéke

Sajátos használat
szerinti terület

övezet jele

Beépítési mód

Az alakítható telek

megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb területe
[m2]

legnagyobb
beépítettsége
[%]

Kertes mezőgazdasági terület

Mk-1

Oldalhatáron álló

720

3

3,0/7,5

15. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Általános mezőgazdasági területek (Má) telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettsége továbbá az építménymagasság mértéke

Sajátos használat
szerinti terület

övezet jele

Beépítési mód

Az alakítható telek

megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb területe [m2]

legnagyobb
beépítettség [%]

Általános mezőgazdasági terület

Má-1

Szabadon álló

6.000

3,0

3,0/5,0

Országos ökológiai hálózat ill. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete által érintett általános mezőgazdasági terület

Má-2

Szabadon álló

10.000

3,0

3,0/5,0

16. melléklet a 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Vízgazdálkodási területek (V) beépítettségi és építménymagassági meghatározásai

Sajátos használat szerinti terület

övezet jele

Legnagyobb beépítettsége [%]

Megengedett min/max. építménymagasság [m]

Vízgazdálkodási területek

V-1

0,5

2,5/3,5