Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.02.
Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 5/2011 (II.25.) önkormányzati rendeletünk legutóbb 2023 januárjában lett módosítva. Ekkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai konzultáció keretében a hatályos temető rendeletünkkel kapcsolatosan az alábbi észrevételt tette. A temetési helyek kijelölése a temető üzemeltetőjének a feladata. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló rendelet 1. melléklete viszont nem tartalmazta a fenti, testület által átruházott jogkört a jegyző részére. E miatt volt szükséges az SZMSZ rendelet felülvizsgálata és 1. mellékletének módosítása.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya a 2023. április 12-én érkezett SZ/153/01563-1/2023 számú levelében szakmai konzultáció keretében észrevételeket tett a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan.
A rendelet 5. § (1) bekezdése a házszámok megállapítását a jegyzőre ruházta át, a rendelet azonban nincs összhangban az SZMSZ 1. mellékletével, amely nem tartalmazza a fenti, testület által átruházott jogkört a jegyző részére. E miatt szükséges az SZMSZ rendelet felülvizsgálata és 1. mellékletének módosítása.