Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.01.
Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 5/2011 (II.25.) önkormányzati rendeletünk legutóbb 2021. októberben lett módosítva, amely szerint átruházott hatáskörben a polgármester döntsön a településkép védelmét szolgáló, településképi véleményezési, településkép bejelentési és településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos kérdésekben. A rendelet 1. mellékletének módosítása szükségessé vált.
A módosítás oka, hogy a Kormányhivatalok országos célvizsgálat keretében 2022-ben a temetőkkel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati rendeleteket vizsgálták. Ennek eredményeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya a 2022. december 12-én érkezett SZ/153/03030-1/2022 számú levelében szakmai konzultáció keretében az alábbi észrevételt tette a hatályos temető rendeletünkkel kapcsolatosan.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés szerint „Sírhelyet előre (az elhunyt házastársának kivételével) csak a 70. évet betöltött személy válthat – egyéni kérelem alapján - a temetési sorrend betartásával, jegyző engedélyével.”
A temető rendelet így ellentétes a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-ával, mivel a temetési helyek kijelölése a temető üzemeltetőjének a feladata. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló rendelet 1. melléklete viszont nem tartalmazza a fenti, testület által átruházott jogkört a jegyző részére. E miatt szükséges az SZMSZ rendelet felülvizsgálata és 1. mellékletének módosítása.