Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 01

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.10.01.

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiadásai és bevételei

1. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

2. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi

a)1 kiadási főösszege 142 710 198 forint

b)2 bevételi főösszege 142 710 198 forint

3. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)3 működési kiadások 109 628 633 forint

aa) személyi juttatások 53 540 000 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 580 000 forint

ac) dologi kiadások 37 063 599 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 3 445 034 forint

b)4 felhalmozási kiadások 30 185 000 forint

ba) beruházások 350 000 forint

bb) felújítások 29 835 000 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 108 075 800 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 275 800 forint

ab) közhatalmi bevételek 7 900 000 forint

ac) működési bevételek 5 900 000 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

5. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)5 finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 896 565 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 896 565 forint

ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 302 416 forint

b)6 finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 34 634 398 forint

ba) maradvány igénybevétele 34 624 834 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 9 564 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 32 302 416 forint

3. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlege

6. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

4. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi létszám-előirányzata

9. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 13 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 8 fő

b) közfoglalkoztatott: 4 fő

c) polgármester: 1 fő

III. Fejezet

Mohora Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai és bevételei

5. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi

a)7 kiadási főösszege 140 492 143 forint

b)8 bevételi főösszege 140 492 143 forint

11. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)9 működési kiadások 75 108 162 forint

aa) személyi juttatások 28 140 000 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 380 000 forint

ac) dologi kiadások 31 143 128 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 3 445 034 forint

b)10 felhalmozási kiadások 30 185 000 forint

ba) beruházások 350 000 forint

bb) felújítások 29 835 000 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

12. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 108 075 800 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 275 800 forint

ab) közhatalmi bevételek 7 900 000 forint

ac) működési bevételek 5 900 000 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

13. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)11 finanszírozási kiadások 35 198 981 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 896 565 forint

ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 302 416 forint

b)12 finanszírozási bevételek 32 416 343 forint

ba) maradvány igénybevétele 32 406 779 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 9 564 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlege

14. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

15. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

16. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata

17. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 8 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 3 fő

b) közfoglalkoztatott: 4 fő

c) polgármester: 1 fő

IV. Fejezet

Zichy Márta Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei

9. Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

18. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi

a)13 kiadási főösszege 34 520 471 forint

b)14 bevételi főösszege 34 520 471 forint

19. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)15 működési kiadások 34 520 471 forint

aa) személyi juttatások 25 400 000 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 200 000 forint

ac) dologi kiadások 5 920 471 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 0 forint

ba) beruházások 0 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

20. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 0 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) kamatbevételek 0 forint

ac) működési bevételek 0 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Zichy Márta Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

21. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b)16 finanszírozási bevételek 34 520 471 forint

ba) maradvány igénybevétele 2 218 055 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 32 302 416 forint

11. Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlege

22. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.

23. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

24. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

12. Zichy Márta Óvoda 2022. évi létszám-előirányzata

25. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 5 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 5 fő

b) közfoglalkoztatott: 0 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § A képviselő-testület önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

27. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.

28. § A képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.

29. § A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

30. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

32. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 2022. évi általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.

33. § Az önkormányzat és költségvetési szervének nevében végzett 2022. évi beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 11. melléklet tartalmazza.

34. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2022. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

35. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjával alkalmazni kell.

37. § Ez a rendelet 2022. március 13-án lép hatályba.

1

A 2. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 13. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 13. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 18. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

14

A 18. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 19. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 21. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 8. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.