Összesen 85 találat találat / oldal
Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
2022.02.15 -

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2022. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete
2021.10.02 -

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásárólNagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról a következőket rendeli el:

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
2021.09.28 -

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásrólNagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint csatlakozva az Emberi Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) által kezdeményezésre kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz, a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról az alábbi rendeletet alkotja:

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
2021.11.01 -

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6./2021. (IX.27.) számú rendelete a helyben biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
2021.09.29 -

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (2) – (3) bekezdés kivétel alkalmazása mellett a 1/2021. /II.19 ./ számú önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete
2021.10.22 - 2021.10.23

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól , valamint az azokért fizetendő díj mértékéről szóló 4/2014. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
2021.05.27 -

Nagybajom Város Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (V. 26.) rendelete Nagybajom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
2021.05.26 -

Nagybajom Város Polgármesterének 2/2021. (V.26.) számú rendelete Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 11/2020. (IX.28.) számú rendeletével módosított 2/2020. (II.12.) számú költségvetési rendelete módosításáról

Nagybajom Város Önkormányzat 1/2021.(II.19..) önkormányzati rendelete
2021.02.19 -

Nagybajom Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(II.19) rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2020.(XI.25..) önkormányzati rendelete
2021.01.01 -

Nagybajom Város Önkormányzat Polgármesterének 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjakról

WARNING X