Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.10.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadásról

Hatályos: 2014. 05. 10

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeli el.


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

480 052E Ft

Költségvetési bevétellel497 337E Ft

Költségvetési kiadással


17 483E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.


(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7., 7.1., 7.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1., 8.2., 8.3.  mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

 (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Rendelet 2014. május 10-én lép hatályba.
Dr. Németh Károly

Barta Miklós Ferenc

jegyző

polgármesterA rendelet kihirdetve: 2014. május 09.                                                                                              Dr. Németh Károly

                                                                                                          jegyző