Buj Község képviselő-testületének 9/2015 (V.8.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 11

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

593 231 E Ft

 Költségvetési bevétellel

596 413 E Ft


 Költségvetési kiadással


39 889 E Ft

 helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


Ez a rendelet 2015. május 11-én lép hatályba.


……………………..                                                                                    ……………………

Barta Miklós Ferenc                                                                                     Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                             jegyzőA rendeletet 2015. május 08-án kihirdettem.

                                                                                                                      …………………….

Dr. Németh Károly

jegyző