Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 14- 2022. 02. 28

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.03.14.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7. § (3) bekezdésének c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (XII.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet SZ-2 jelű tervlapjának normatartalma helyébe, a jelen rendelet 1. melléklete szerinti telektömb vonatkozásában, annak normatartalma lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.