Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21 - 2021. 12. 23

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.21.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének című 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet „64.557.770,- Ft bevétellel, és 64.557.770,- Ft kiadással állapítja meg.” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„94.548.826, - Ft bevétellel, és 94.548.826, - Ft kiadással állapítja meg.”

2. § A Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének című 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- a működési célú bevételt - 57.461.064,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 38.857.056,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 11.500.000,- Ft
- közhatalmi bevételek 2.960.000,- Ft
- működési bevételek 3.812.008,- Ft
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 332.000Ft
- a működési célú kiadásokat - 62.601.813,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 22.195.509,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3.511.255,- Ft
- dologi kiadás 25.764.162,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.500.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 5.630.887,- Ft”

3. § A Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének című 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„- a felhalmozási célú bevételt - 28.015.933,-Ft”

4. § A Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének című 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- a felhalmozási célú kiadást - 30.480.000 ,- Ft
- beruházási kiadások 2.540.000,- Ft
- felújítási kiadások 27.940.000,- Ft”

5. § Hatályát veszti a Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének című 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege.

6. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.