Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított intézményi gyerekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásáról szóló 10/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 31

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított intézményi gyerekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásáról szóló 10/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.03.31.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az ott meghatározott feladat-és hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a következőket rendeli el:

1. § A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásáról szóló 10/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGKÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA

Nettó

Áfa (27 %)

Bruttó

1.) BÖLCSŐDE
napi nyersanyag költség

433 Ft

117 Ft

550 Ft

2.) ÓVODA
napi nyersanyag költség

411 Ft

111,00 Ft

522 Ft

3.) NAPKÖZI OTTHON
napi nyersanyag költség:

514 Ft

139 Ft

653 Ft

4.) MENZA
napi nyersanyag költség:

322 Ft

87 Ft

409 Ft

5.) MENZA + TÍZÓRAI
napi nyersanyag költség:418 Ft113 Ft531 Ft

6.) DIÉTÁS GLUTÉNMENTES
napi nyersanyag költség:415 Ft112 Ft527 Ft