Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2021.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15 - 2021. 12. 16

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2021.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.15.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek béreltére vonatkozó törvényben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény 4.§ 20-21. pontjába foglaltakra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2021.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 5. § és a 9. § 2022. július 1-jén lép hatályba.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.