Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2021. 06. 16

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyalásony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 153.187.511 forintban
 • b) kiadási fő összegét 153.187.511 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 153.187.511 forintban,
 • b) az önkormányzat működési célú kiadásait 152.831.911 forintban, ebből:
  • ba) a személyi juttatásokat 49.482.283 forintban,
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7.963.579 forintban,
  • bc) a dologi kiadásokat 51.368.595 forintban,
  • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.471.000 forintban,
  • be) az ellátottak természetbeni juttatásait 376.770 forintban,
  • bf) az egyéb működési célú kiadásokat 2.646.630 forintban,
  • bg) a finanszírozási kiadásokat 35.523.054,
 • c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 355.600 forintban. ebből:
  • ca) a beruházási kiadásokat 355.600 forintban,
  • cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,
  • cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3a.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3b.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.