Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

egyes helyi díjak mértékének módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

egyes helyi díjak mértékének módosításáról

2023.01.01.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában és 108. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és majd az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati lakások minimális bérleti díjai 2023. január 1-jétől

A

B

1

Lakás komfortfokozata

Bérleti díj mértéke

2

összkomfortos

1.200 Ft/m2/hó

3

komfortos

900 Ft/m2/hó

4

félkomfortos

600 Ft/m2/hó

5

komfort nélküli

300 Ft/m2/hó

2. melléklet a 15/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati tulajdonú létesítmények más célú igénybevételének díjai 2023. január 1-jétől

A

B

C

Létesítmény

Helyiség / időszak

Igénybevétel díja

1

Művelődési Központ

nagyterem

5 000 Ft/óra

2

zeneterem

3 000 Ft/óra

3

zeneterem a Harmónia Alapfokú Művészeti iskola részére

2 000 Ft/óra

4

számítógépes oktatóterem

3 000 Ft/óra

5

aula

3 500 Ft/óra

6

Polgármesteri Hivatal

tanácsterem

7 000 Ft/óra

7

tanácsterem helyi civil szervezetek részére

3 500 Ft/óra

8

Egyéb létesítmények helyiségei

3 000 Ft/óra

9

Műfüves sportpálya

hétköznap 14.00-18.00

6 500 Ft/óra

10

hétköznap 18.00-22.00

7 000 Ft/óra

11

hétvégén 10.00-16.00

6 500 Ft/óra

12

hétvégén 16.00-22.00

7 000 Ft/óra

13

világítás

2 000 Ft/óra

14

Tornacsarnok

csapatjáték számára

6 000 Ft/óra
(előre fizetés esetén 20 % kedvezmény)

15

Sportpályák

egyedi megállapodás alapján