Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 16

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2022.12.16.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 17. napjával.