Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 17

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.12.16.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (I.19.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (I.25.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (I.24.) önkormányzati rendelet.

(7) Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet.

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés főösszegét 11.220.970 E Ft-ban, az alábbiak szerint: 6.000.960 E Ft működési célú bevétellel, 6.448.682 E Ft működési célú kiadással és -447.722 E Ft működési egyenleggel, valamint 3.180.291 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 4.772.288 E Ft felhalmozási célú kiadással és -1.591.997 E Ft felhalmozási egyenleggel fogadja el.

(2) Az eredmény -2.039.719 E Ft, melynek forrása a 2021. évi pénzmaradvány.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

1. Mérleg

K I A D Á S O K

Ssz.

Bevételek forrásonként

Mellék-

2022 er.ei

2022 mód.ei

Ssz.

Kiadások

Mellék-

2022 er.ei

2022 mód.ei

Működési jellegűek

let sz.

Működési jellegűek

let sz.

1

Önkormányzati intézmények bevételei

1/a.

1 363 442

1 641 746

1

Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

8/a.8/c

3 651 826

4 018 686

2

Helyi adóbevételek

2.

1 509 000

1 509 000

2

Önkormányzati feladatok

8/b.

425 605

429 575

3

Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.

3, 4.

267 030

283 346

3

Városüzemeltetési feladatok

9.

658 579

708 528

4

Központi ei., egyéb állami támogatás

5.

300 000

631 619

4

Szociálpolitikai feladatok

10.

90 000

87 470

5

Állami támogatás

6.

1 825 831

1 935 249

5

Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)

11.

462 559

545 942

6

Külön keretek

12.

156 147

553 294

7

Szolidaritási hozzájárulás

6.

105 187

105 187

Összesen

5 265 303

6 000 960

Összesen

5 549 903

6 448 682

Felhalmozási jellegűek

Felhalmozási jellegűek

1

Vagyonhasznosítási bevétel

7.

478 834

538 063

1

Intézmények beruházásai, felújításai

8/a,8/c

15 645

73 914

2

Lakásgazdálkodás egyéb bevétel

7.

250

250

2

Átadott pénzeszközök

8,11

10 000

6 581

3

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.

1 023 192

2 641 978

3

Tartalék, pályázati tartalékok

74 181

88 687

4

Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/

2 033 262

2 039 719

4

Pénzmadványt terhelő kifizetés

310 171

50 725

Összesen

3 535 538

5 220 010

5

Beruházások, felújítások

13,14

2 840 941

4 552 381

Összesen

3 250 938

4 772 288

Bevétel mindösszesen

8 800 841

11 220 970

Kiadások mindösszesen

8 800 841

11 220 970

2. Intézmények bevétele

Megnevezés

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Saját

Átv.pénz

Pénzm.

Támog.

Összesen

Saját

Átv.pénz

Pénzm.

Támog.

Összesen

Járóbeteg-ellátó Centrum

39 000

1 022 122

36 263

1 097 385

39 000

1 066 191

31 678

63 643

1 200 512

Ebből: - Kötelező

0

0

0

- Önként vállalt

39 000

1 022 122

36 263

1 097 385

39 000

1 066 191

95 321

1 200 512

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

686 045

686 045

407

6 496

717 798

724 701

Ebből: - Kötelező

686 045

686 045

407

0

6 496

717 798

724 701

- Önként vállalt

0

0

0

0

Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár

40 191

299 764

339 955

32 220

24 799

30 959

311 847

399 825

Ebből: - Kötelező

35 191

299 764

334 955

27 220

24 799

30 959

311 847

394 825

- Önként vállalt

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

Városi Televízió

6 000

36 111

42 111

6 000

312

1 112

38 423

45 847

Ebből: - Kötelező

0

0

0

0

- Önként vállalt

6 000

36 111

42 111

6 000

312

1 112

38 423

45 847

Polgármesteri Hivatal

37 478

493 664

531 142

38 731

31 041

36 626

510 828

617 226

Ebből: - Kötelező

35 278

465 008

500 286

36 531

36 626

494 370

567 527

- Önként vállalt

200

21 628

21 828

200

21 508

21 708

- Államigazgatási

2 000

7 028

9 028

2 000

31 041

-5 050

27 991

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde

2 055

206 351

208 406

2 995

900

3 457

211 605

218 957

Ebből: - Kötelező

1 430

206 351

207 781

2 370

900

3 457

211 605

218 332

- Önként vállalt

625

0

625

625

0

625

Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)

5 000

49 221

54 221

6 415

5 804

15 905

52 170

80 294

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

211 596

496 610

708 206

231 579

29 119

544 540

805 238

Ebből: - Kötelező

170 010

496 610

666 620

187 691

0

29 119

520 186

736 995

- Önként vállalt

41 586

0

41 586

43 888

24 354

68 243

Összesen

341 320

1 022 122

0

2 304 029

3 667 471

357 347

1 129 047

155 352

2 450 854

4 092 600

2. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Helyi adó bevételek

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

1/H.

Idegenforgalmi adó

440 000

440 000

2/H.

Építményadó

165 000

165 000

3/H.

Iparűzési adó

900 000

900 000

4/H.

Pótlék, bírság

4 000

4 000

Összesen

1 509 000

1 509 000

3. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Egyéb bevételek

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

Önkormányzati egyéb bevételek

1/ÖK

Önkormányzati ig.tev.

2 400

8 397

2/ÖK

Sportház bevétele

2 000

2 000

3/ÖK

ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)

107 190

35 629

4/ÖK

Állam általi megelőlegezés (közmunkára)

4 460

5/ÖK

Város Bálja bevételek

6 279

6/ÖK

HÉSZ módosítására bevétel

4 953

7/ÖK

Intézményi energia számlák

20 362

Önkormányzati egyéb bevételek összesen

111 590

82 080

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek

1/PH

Közterület felügyelet

200

200

2/PH

Családi és társadalmi ünnepségek

2 000

2 000

3/PH

Polgármesteri Hivatal ig.tev.

8 030

8 778

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen

10 230

10 978

Összesen

121 820

93 058

4. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Átvett pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

1/M

Agrártermelési támog. mezőőrségre

3 240

3 240

2/M

Közmunkára és diákmunkára

120 450

120 450

3/M

Előző évi intézményi elvonások

30 000

61 153

4/M

TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre

1 750

1 750

5/M

Iskola egészségügy támogatása

175

6/M

Testvérvárosi kapcsolatokra támogatások (Bethlen Alaptól)

1 998

7/M

„Szoboszlói Nyár” támogatása

7 500

8/M

Lengyel partnervárosi kapcsolat ápolására (Waclaw Felczak Alapítványtól)

1 500

9/M

Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat

3 500

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:

155 440

201 266

1/F

„Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázat (GINOP-7.1.9-17)

697 565

697 565

2/F

Bölcsőde bővítése pályázat

62 085

62 085

3/F

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra

99 999

99 999

4/F

Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)

9 300

9 300

5/F

TOP-4.3.1 pályázatra

111 203

111 203

6/F

Közműfejlesztési hozzájárulás + LTP lejáratok

500

500

7/F

Aktív Magyarország program - bringapark pályázat - pumpapálya

13 882

0

8/F

VP Leader pályázat

28 658

28 658

9/F

Fapótlásra befizetések

130

10/F

TOP-Plusz-2.1.1-21 energetikai korszerűsítés pályázat

279 000

11/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat

300 000

12/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat

500 000

13/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat

53 735

14/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastr. pályázat

499 803

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:

1 023 192

2 641 978

5. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Központi támogatások

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

1/K

Iparűzési adó kompenzálása (2021, 2022)

300 000

363 008

2/K

Pótlólagos állami támogatás 2020-2021 évek

8 828

3/K

Ukrán menekültek támogatása

258 356

4/K

Könyvtárfejlesztési támogatás

1 427

Összesen

300 000

631 619

6. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
Normatíva

Ssz.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mutató 2021.év

Mutató 2022.év

2022. évi támogatási előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Működési és ágazati támogatások:

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működési támogatása

47,24

47,18

261 235 660

261 235 660

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodás

30 375 800

30 375 800

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartása

72 418 200

72 418 200

1.1.1.4.

Köztemető fenntartása

19 951 465

19 951 465

1.1.1.5.

Közutak fenntartása

31 405 742

31 405 742

1.1.1.6.

Egyéb kötelező önk. feladatok

68 000 800

68 000 800

1.1.1.7.

Lakott külterület támogatása

1 876 500

1 876 500

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása

m3

150

150

15 000

28 000

Városüzemeltetés összesen:

224 043 507

224 056 507

1.1.

Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:

485 279 167

485 292 167

1.2.2.1

Óvodapedagógusok bértámogatása

67,6

65,6

345 246 240

357 921 540

1.2.5.1.1

Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.

46,0

46,0

178 388 000

178 388 000

1.2.1.1

Óvodaműködtetés tám.

767,3

746,7

97 071 000

99 601 000

1.2.3.1.1.

Kieg.tám. az óvodapedag. minősitési többletkiadásaihoz

21,0

21,0

9 821 490

9 821 490

1.2.

Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:

630 526 730

645 732 030

1.3.1.

Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz

0

0

1.3.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

215 276 385

228 156 505

1.3.2.1.

Szociális és gyermekjóléti szolgálat

25 644 700

25 644 700

1.3.2.2.

Szociális és gyermekjóléti központ

36 329 775

36 329 775

1.3.2.3.

Szociális étkezés

790,00

765,00

62 110 350

64 198 870

1.3.2.4.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

4,00

3,00

75 000

50 000

1.3.2.4.3

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

92,00

85,00

51 176 800

58 609 000

1.3.2.6.

Időskorúak nappali int. ellátása

53,00

52,00

22 044 880

25 429 280

1.3.2.14.

Támogató szolgáltatás

12,00

12,00

17 894 880

17 894 880

1.3.3.

Bölcsőde támogatása

118 817 000

129 349 000

1.3.3.1.

Bölcsödei dolgozók bértámogatása

16,20

17,60

105 199 000

111 157 000

1.3.3.2.

Bölcsőde üzemeltetésre

13 618 000

18 192 000

1.3.4.1.

Helyettes szülői hálózat támogatása

0,08

0,08

1.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:

334 093 385

357 505 505

1.4.1.1.

Elismert dolgozók bértámogatása

40,64

39,96

107 903 988

108 612 168

1.4.1.2.

Üzemeltetési támogatás

174 000 351

173 321 483

1.4.2.

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére

5 380,00

5 785,00

1 978 470

1 973 340

1.4.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen

283 882 809

283 906 991

1.5.2.

Könyvtár közművelődés

Lakosságszám

23 880

23 880

53 744 918

53 744 918

1.5.

Kulturális feladatok támogatása összesen:

53 744 918

53 744 918

Működési és ágazati támogatások összesen:

1 787 527 009

1 826 181 611

42.5.5.

Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások közöttt szerepel):

-168 604 878

-168 604 878

Kiegészítő támogatások:

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

70 764 109

2.2.3.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

tanuló

5 643

21 603 736

21 603 736

2.3.2.3.

Muzeális intézményi feladatok működési támogatása

16 700 000

16 700 000

2.3.2.4.

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

Kiegészítő támogatások összesen:

38 303 736

109 067 845

Összes állami támogatás

1 825 830 745

1 935 249 456

7. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet
Vagyonhasznosítási bevétel

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

Polgármesteri Hivatal működési bevételek

1/PH

Ingatlan bérbeadása

9 317

9 317

2/PH

Termőföld bérleti díj

1 131

1 131

3/PH

Közterület használati díj

15 000

15 000

4/PH

Üdülők bérleti díja

1 800

2 305

Intézményi energia számlák

Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen

27 248

27 753

Önkormányzati felhalmozási bevételek

1/ÖK

Ingatlan értékesítés

86 680

87 180

2/ÖK

Gyógyfürdő területhasználati díja

312 000

312 000

3/ÖK

Vagyonhasználati díj /távhő/

20 000

20 000

4/ÖK

Vagyonhasználati díj /víz/

17 145

30 500

5/ÖK

Vagyonhasználati díj /csatorna/

17 145

36 350

5a/ÖK

Víz-csatorna eszközök bérleti díja

6 000

5b/ÖK

HBVSZ ZRT előző évi tartozások kompenzálása

18 669

6/ÖK

Vagyonhasználati díj /sportpálya/

4 000

4 000

7/ÖK

Sportpálya közüzemi díj bevételei

5 000

5 000

8/ÖK

Thermál előtti pavilon bérleti díja

2 000

2 000

9/ÖK

Mutatványos tér bérleti díja

3 000

3 000

10/ÖK

Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj

1 864

1 864

11/ÖK

Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)

10 000

10 000

12/ÖK

Gasztrotér bérleti díja

1 500

Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen

478 834

538 063

Lakásgazdálkodási bevételei

1/LA

Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat

250

250

Lakásgazdálkodási bevételei összesen

250

250

Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen

506 332

566 066

8. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

1. 8/a. melléklet - intézmények kiadása

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felúj. kiadás

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felúj. kiadás

Összesen

Járóbeteg-ellátó Centrum

867 044

124 245

106 096

1 097 385

895 577

128 333

171 432

967

3 903

300

1 200 512

Ebből: - Kötelező

0

0

0

- Önként vállalt

867 044

124 245

106 096

1 097 385

895 577

128 333

171 432

967

0

3 903

300

1 200 512

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

543 079

86 161

54 610

2 195

686 045

541 832

88 147

78 128

5 442

11 152

724 701

Ebből: - Kötelező

543 079

86 161

54 610

686 045

541 832

88 147

78 128

5 442

0

11 152

0

724 701

- Önként vállalt

0

0

Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár

88 765

13 016

238 174

0

339 955

95 298

14 323

265 213

14 012

9 620

1 359

399 825

Ebből: - Kötelező

88 765

13 016

233 174

0

334 955

95 298

14 323

260 213

14 012

0

9 620

1 359

394 825

- Önként vállalt

5 000

5 000

5 000

5 000

Városi Televízió

21 624

2 923

17 564

0

42 111

21 421

3 039

20 512

642

233

45 847

Ebből: - Kötelező

0

- Önként vállalt

21 624

2 923

17 564

42 111

21 421

3 039

20 512

642

233

0

45 847

Polgármesteri Hivatal

378 713

54 341

84 638

12 950

500

531 142

425 094

60 249

90 647

17 458

14 262

9 516

617 226

Ebből: - Kötelező

305 402

50 770

82 638

12 950

500

452 260

383 171

54 768

88 352

14 262

9 516

550 069

- Önként vállalt

18 857

2 471

500

21 828

18 857

2 471

380

0

21 708

- Államigazgatási

6 652

876

1 500

9 028

23 066

3 010

1 915

0

27 991

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde

160 482

24 612

23 312

0

208 406

166 014

25 933

24 632

1 280

760

338

218 957

Ebből: - Kötelező

160 287

24 587

22 907

0

0

0

0

207 781

165 819

25 908

24 227

1 280

0

760

338

218 332

- Önként vállalt

195

25

405

625

195

25

405

625

Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)

26 504

3 658

24 059

0

54 221

33 211

4 497

26 523

2 382

13 681

80 294

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

281 121

45 769

381 316

0

708 206

288 150

48 742

440 407

19 149

5 374

3 416

805 238

Ebből: - Kötelező

269 968

44 319

352 333

0

0

0

666 620

270 361

46 397

395 359

19 149

0

2 313

3 416

736 995

-Önként vállalt

11 153

1 450

28 983

41 586

17 789

2 345

45 048

3 061

68 243

Összesen

2 367 332

354 725

929 769

0

0

15 145

500

3 667 471

2 466 597

373 263

1 117 494

61 332

0

58 985

14 929

4 092 600

2. 8/b. melléklet - önkormányzati feladatok

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felújítás

Összesen

Önkormányzati feladatok

1/ÖK

Állategészségügy

20 000

20 000

20 000

20 000

2/ÖK

Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter

16 500

16 500

18 609

18 609

3/ÖK

Képviselői juttatás

64 857

8 176

2 700

1 000

76 733

61 932

7 796

2 700

1 000

73 428

4/ÖK

Vendégellenőrök

10 306

1 361

500

12 167

10 306

1 361

500

12 167

5/ÖK

Vagyonbiztosítás

5 000

5 000

5 000

5 000

6/ÖK

Polgári védelem

30

15

275

200

520

30

15

275

200

520

7/ÖK

Kötelező orvosi vizsgálat

2 600

2 600

2 600

2 600

8/ÖK

Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás

123 370

12 337

300

136 007

133 344

13 335

300

146 979

9/ÖK

ÁFA befizetés

32 636

32 636

32 636

32 636

10/ÖK

Tornacsarnok üzem.

15 911

2 120

14 000

32 031

15 911

2 120

13 853

147

32 031

11/ÖK

Mezőőrség

13 965

1 848

300

16 113

13 965

1 848

300

16 113

12/ÖK

Úszásoktatás

3 880

517

4 397

3 880

517

4 397

13/ÖK

Környezetvédelmi Alap

3 500

3 500

3 221

3 221

14/ÖK

Szakértőkre, belső ellenőrzésre

5 524

5 524

523

7 326

7 849

15/ÖK

Megszűnt viziközmű társulat kiadásai

300

36

336

300

36

336

16/ÖK

Tagdíjak

3 000

3 000

3 000

3 000

17/ÖK

Zászlókihelyezés, pótlás

2 000

2 000

2 000

2 000

18/ÖK

Energetikai szakértés+energetikai stratégia

10 000

10 000

13 175

13 175

19/ÖK

ASP üzemeltetése

400

400

400

400

20/ÖK

Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/

13 000

13 000

13 000

13 000

21/ÖK

Sportpálya fenntartás rezsiköltségei

5 000

5 000

5 000

5 000

22/ÖK

Műfüves sportpálya üzemeltetése

1 840

1 840

1 840

1 840

23/ÖK

Lapkiadás

1 034

158

953

2 145

1 034

158

1 433

2 625

24/ÖK

Továbbszámlázott szolgáltatások

600

600

600

600

25/ÖK

Vállalkozásfejlesztési csoport

14 159

1 864

1 000

17 023

4 836

698

129

5 663

26/ÖK

Ügyfélszolgálat

6 390

843

500

7 733

6 390

843

500

7 733

Önkormányzati feladatok összesen

254 202

29 275

142 128

200

0

1 000

426 805

251 928

29 250

148 397

200

0

1 147

0

430 922

3. 8/c. melléklet - Polgármesteri Hivatal feladatai

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felújítás

Összesen

Polgármesteri Hivatal feladatai

1/PH

Közterület felügyelet

18 857

2 471

500

18 857

2 471

380

120

21 828

2/PH

Fénymásolás

3 311

442

2 800

3 311

442

2 800

6 553

3/PH

Polgármesteri Hivatal

341 588

49 316

48 335

0

0

0

439 239

353 789

50 925

49 167

17 458

0

993

8 433

480 765

4/PH

Gépkocsi üzemeltetés

30

5 000

30

5 904

5 934

5/PH

Körzeti építéshatóság

0

6/PH

Családi társ. ünnepek

6 652

876

1 500

6 652

876

1 500

9 028

7/PH

Saját ingatlan hasznosítása

3 076

407

7 450

0

0

800

11 733

3 076

407

8 703

0

0

300

500

12 986

8/PH

Városháza takarítás

3 311

442

100

3 311

442

100

3 853

9/PH

Környezetközpontú irányitás (ISO 14001)

337

48

253

339

46

253

638

10/PH

Adóigazgatási feladatok

875

115

1 200

875

115

1 200

2 190

11/PH

Informatikai üzemeltetési költség

5 500

12 650

5 567

12 000

583

18 150

12/PH

Szoftverhasználati díjak

12 000

12 000

12 000

13/PH

Országgyűlési választások 2022

8 434

1 158

1 951

11 543

14/PH

Népszámlálás

16 414

2 134

415

535

19 498

15/PH

Polgármesteri Kabinetiroda

9 323

1 166

557

314

11 360

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen

378 037

54 117

84 638

0

0

13 450

530 242

424 411

60 182

90 497

17 458

0

14 262

9 516

616 326

9. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Városüzemeltetés

Sorszám

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Felhalmozás

Összesen

01/ÖK

Építés és településfejlesztés

1 000

1 000

1 267

100

1 367

02/ÖK

Vízrendezés belvízmentesítés

30 000

30 000

30 000

30 000

03/ÖK

Köztisztaság síktalanítás

60 000

60 000

60 000

60 000

04/ÖK

Parkfenntartás

93 000

93 000

93 000

93 000

05/ÖK

Közvilágítás /átvett utakkal együtt/

121 625

121 625

127 457

127 457

06/ÖK

Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is

28 000

28 000

33 163

33 163

07/ÖK

Külterületi utak és hidak fenntartása

7 000

7 000

7 000

7 000

08/ÖK

Belterület utak fenntartása

25 000

25 000

25 000

25 000

09/ÖK

Helyi utak kátyúzása

40 000

40 000

40 000

40 000

10/ÖK

Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem

9 000

9 000

9 000

9 000

11/ÖK

Inert hulladéklerakó üzemeltetés

20 000

20 000

20 000

20 000

12/ÖK

Szent István park őrzése

2 500

2 500

2 500

2 500

13/ÖK

Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)

8 000

8 000

8 000

8 000

14/ÖK

Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés

31 000

31 000

38 994

38 994

15/ÖK

HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal

13 000

13 000

25 471

25 471

16/ÖK

Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács

420

36

2 500

2 956

630

54

2 500

3 184

17/ÖK

Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat

10 000

10 000

12 176

12 176

18/ÖK

Allergén növények kaszálása

3 500

3 500

3 500

3 500

19/ÖK

Hulladéklerakók fenntartása

2 100

2 100

2 100

2 100

20/ÖK

Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban

6 500

6 500

7 213

7 213

21/ÖK

Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút

5 500

5 500

3 500

3 500

22/ÖK

Kilátási háromszögek biztosítása

1 270

1 270

1 270

1 270

23/ÖK

Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kíírtása, siktalanítás

4 500

4 500

4 500

4 500

24/ÖK

Harangház üzemeltetés, karbantartás

1 000

1 000

350

350

25/ÖK

Utcabútorok karbantartása

2 000

2 000

2 000

2 000

26/ÖK

Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása

20 200

20 200

20 200

20 200

27/ÖK

Jelzőlámpák üzemeltetése

5 500

5 500

8 373

8 373

28/ÖK

Illegális hulladéklerakók felszámolása

1 500

1 500

1 500

1 500

29/ÖK

Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/

7 000

7 000

7 000

7 000

30/ÖK

Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása

5 000

5 000

7 946

7 946

31/ÖK

Öntözőrendszerek üzemeltetése

1 000

1 000

1 650

1 650

32/ÖK

Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/

5 000

5 000

5 000

5 000

33/ÖK

Kiemelt sírok gondozása és temetői utak karbantartása

1 000

1 000

10 000

10 000

34/ÖK

Térfigyelő kamerák üzemeltetése

2 000

2 000

2 000

2 000

35/ÖK

Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás

6 000

6 000

1 000

1 000

36/ÖK

Kényszerkaszálás közterületen

600

600

600

600

37/ÖK

Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése

23 800

23 800

29 191

29 191

38/ÖK

Lakott külterületi utak karbantartása

5 000

5 000

5 000

5 000

39/ÖK

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.

210

210

580

580

40/ÖK

Tervek, hatósági engedélyeztetések

5 000

5 000

5 000

5 000

41/ÖK

Szabadidő park üzemeltetése

14 000

14 000

14 000

14 000

42/ÖK

Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/

0

1 254

1 254

43/ÖK

WiFi4 EU rendszer üzemeltetése

2 000

2 000

2 000

2 000

44/ÖK

Városi karbantartásra, kisjavításokra

10 000

10 000

6 271

6 271

45/ÖK

Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)

2 000

2 000

2 000

2 000

46/ÖK

Árusító pavilonok karbantartása

1 000

1 000

1 000

1 000

47/ÖK

Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/

2 368

2 368

2 368

2 368

48/ÖK

Gazdátlan galambok befogása

1 650

1 650

1 650

1 650

49/ÖK

Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja

300

300

4 300

4 300

50/ÖK

Faállomány gondozása

5 000

5 000

5 000

5 000

51/ÖK

Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakosságtól is)

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

Összesen

420

36

658 123

0

0

658 579

630

54

707 844

0

100

708 628

10. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet
Szociálpolitikai feladatok

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

1/ÖK

Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel

7 000

5 500

2/ÖK

Köztemetés

5 000

5 000

3/ÖK

Rendszeres települési gyógyszertámogatások

8 000

6 500

4/ÖK

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

5 000

5 000

5/ÖK

Babaköszöntő csomag

4 000

4 000

6/ÖK

Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása

2 200

2 200

7/ÖK

Kiskorúak térítési díj átvállalása

4 000

5 000

8/ÖK

Szünidei gyermekétkeztetés

2 978

448

9/ÖK

Beiskolázási támogatás

2 500

4 000

10/ÖK

Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)

722

722

11/ÖK

Rendszeres települési lakhatási támogatás

29 500

27 000

12/ÖK

Rendkivüli települési támogatás

7 000

8 500

13/ÖK

Rendkivüli települési támogatás -temetési támogatás-

3 500

3 500

14/ÖK

Gondozási szüks.kieg.támogatás

5 000

5 000

15/ÖK

Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja

2 000

2 000

16/ÖK

Krízistüzifa

800

800

17/ÖK

Kisállat-ivartalanítási programra

800

800

18/ÖK

Kályhaprogram

1 500

Önkormányzat összesen:

90 000

87 470

11. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet
Pénzátadás

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

1/F

Hungarospa Rt alaptőke-emelés

2/F

Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére

2 000

581

3/F

Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására

5 000

0

4/F

Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés

3 000

6 000

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen

10 000

6 581

1/M

Városi sportpálya fenntartása

8 000

8 000

1a/M

HSE támogatása

27 000

32 000

2/M

Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása

107 059

116 494

3/M

Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása

236 880

304 258

4/M

TDM támogatása + Tourinform

33 000

33 000

5/M

Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/

6 000

6 000

6/M

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása

2 000

2 000

7/M

Polgárőrség támogatása

1 500

1 500

8/M

Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez

350

350

9/M

Krízisszálló üzemeltetése

3 500

3 500

10/M

Egyházak támogatása

1 000

1 000

11/M

Alapítványok támogatása

570

720

12/M

Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/

5 000

5 000

13/M

Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére

1 300

1 300

14/M

KEF működése

400

400

15/M

TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra

12 000

12 000

16/M

Aeroklub működési támogatása

5 000

5 000

17/M

Tour deHongrie támogatása

10 000

10 000

18/M

Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása

1 000

1 000

19/M

Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása

800

920

20/M

Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása

500

21/M

Háttér Szakápolási Bt támogatása

800

Működési célra átadott pénzeszközök összesen:

462 359

545 742

12. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet
Külön keretek

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

1/ÖK

Háziorvos minimum feltétel biztosítása

1 000

1 000

2/ÖK

Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai

300

475

3/ÖK

Oktatáspolitikai célfeladat

1 000

364

3a/ÖK

Tehetséges gyermekek támogatása alap

500

4/ÖK

Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap

40 000

36 148

5/ÖK

Városmarketing

40 000

40 000

6/ÖK

Testvérvárosi kapcsolatok

5 000

5 000

7/ÖK

Koronavírus-járvány elleni védekezésre

3 000

2 096

8/ÖK

Külön kiadások

20 000

18 036

9/ÖK

Városi kitüntetések

4 500

4 907

10/ÖK

Városmonográfia előkészítésére

2 000

2 000

11/ÖK

Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz

1 000

1 000

12/ÖK

Civil szervezetek és intézmények támogatása

7 000

6 750

13/ÖK

Hulladékszállítás támogatása (lakossági)

10 000

10 000

14/ÖK

Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira

5 000

0

15/ÖK

Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány)

15 347

15 347

16/ÖK

Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/

1 000

0

17/ÖK

Fásítási Alap

1 567

18/ÖK

Állami támogatás megelőlegezése

71 232

19/ÖK

Ukrajnai menekültek ellátása

239 002

20/ÖK

Város bálja kiadásai

3 579

21/ÖK

Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2021-2023)

10 861

22/ÖK

Tantermi előadások támogatása pályázat

405

23/ÖK

TOP pályázatok tanulmányterveire

0

24/ÖK

Dicső-Est 2022. pályázat

1 000

25/ÖK

Együttműködés Révvel pályázat

998

26/ÖK

Waclaw Felczak Alapítványi pályázat

1 500

27/ÖK

Zöld klímáért pályázat

12 776

28/ÖK

Kossuth u. 10., Deák F. u. 3. bérleti jogok megváltása

3 350

29/ÖK

Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat

3 725

30/ÖK

Idősek napi köszöntésre

550

31/ÖK

Energia díjak emelkedésére elkülönített keret

59 126

Önkormányzati feladatok összesen:

156 147

553 294

Polgármesteri Hivatal kiadásai:

1/PH

Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó

900

900

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:

900

900

13. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet
Beruházások

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

Felhalmozási kiadások:

1/ÖK

Ivóvíz közműberuházás

1 905

5 715

2/ÖK

Szennyvíz közműberuházás

5 080

5 080

2a/ÖK

Víziközmű működtető eszközök megvásárlása

18 669

3/ÖK

Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)

1 067 323

1 067 323

4/ÖK

Villamosenergia csatlakozási kiépítése

30 000

24 837

5/ÖK

Magyar Szürkék Útja pályázat

100

100

6/ÖK

Bölcsőde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)

289 500

289 500

7/ÖK

Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat

1 100

1 100

8/ÖK

Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)

118 003

122 503

9/ÖK

Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3)

202 000

213 578

10/ÖK

Daru zug parkolók

102 677

69 364

11/ÖK

Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés

200

35 521

12/ÖK

Méltányossági kisajátítás

10 195

10 195

13/ÖK

Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)

503 588

168 106

13a/ÖK

Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat visszafizetés

263 921

14/ÖK

TOP PLUSZ Turisztikai Projekt

10 000

10 000

15/ÖK

LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése

31 500

31 500

16/ÖK

Kisvonat-megálló terveztetése

500

1 252

17/ÖK

2 db szobor vásárlása

3 100

3 100

18/ÖK

„Országos Bringa Program” pályázat

27 764

998

19/ÖK

Bölcsőde konyha fejlesztése

51 221

70 360

20/ÖK

Repülőtéren tűzcsap létesítése

2 000

220

21/ÖK

Fásítás

5 500

6 180

22/ÖK

Térfigyelő kamerák

500

500

23/ÖK

Sport u. komlett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (pénzmaradvány)

14 389

24/ÖK

2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési

10 445

25/ÖK

TOP Plusz épületek energia korszrűsítése pályázat

283 145

26/ÖK

Debreceni u. - Tessedik u. csomópont közvilágítás kiépítése

1 800

27/ÖK

Gyalogátkelő helyek terveztetése

3 000

28/ÖK

Traffibox kiépítése

5 000

29/ÖK

Közvilágítási földkábel kiépítése

5 012

30/ÖK

Kuvasz dűlő közvilágítási terve

1 000

31/ÖK

Óvodákba légkondicionáló berendezések beszerzése

15 000

32/ÖK

Szilfákalja 20. alatti társasház konténer helyenek kialakítása

900

33/ÖK

TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat

503 000

34/ÖK

TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastruktúra fejl. pályázat

507 303

Önkormányzati feladatok összesen:

2 463 756

3 769 616

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:

0

0

Felhalmozás mindösszesen:

2 463 756

3 769 616

14. melléklet a 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet
Felújítások

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

Felújítási kiadások:

1/ÖK

Közterületek felújítása

50 000

76 269

2/ÖK

Intézményfelújítások

60 000

3 688

3/ÖK

Szennyvíz közmű felújítás

12 065

19 078

4/ÖK

Ivóvíz közmű felújítása

15 240

36 977

5/ÖK

Külterületi utak fejlesztése pályázat

151 819

153 556

6/ÖK

Harsányi és Korpos utcák felújítása

211

211

7/ÖK

TOP PLUSZ _Belterületi utak felújítása

7 500

7 500

8/ÖK

Mező utca ÖNERŐ

39 750

39 750

9/ÖK

Szociális nappali ellátások (szenvedélybeteg, fogyatékos betegek, hajléktalanok nappali ellátása és kríziszálló) kialakításának költségei

30 000

30 000

10/ÖK

Csokonai utcai csapadékvíz elvezető nyílt burkolt árok felújítása páros oldal

7 000

6 000

11/ÖK

Vásártér sor csapadék csatorna felújítási terve

2 000

1 000

12/ÖK

Keleti Főcsat. Nádudvari szakasz útjavítás anyagköltsége

600

600

13/ÖK

Harangház oszlopainak felújítása (pénzmaradvány)

4 900

14/ÖK

Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása (pénzmaradvány)

1 826

15/ÖK

Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása (pénzmaradvány)

920

16/ÖK

Óvodák felújítási tervei (pénzmaradvány)

5 651

17/ÖK

TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása

305 308

18/ÖK

Erzsébet u. gyalogoshíd felújítása

19 250

19/ÖK

Aranykapu Óvoda bekötőút felújítása

9 996

20/ÖK

TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat

59 038

Önkormányzati felújítások összesen:

376 185

781 518