Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az idősek karácsonyi juttatásáról

Hatályos: 2023. 10. 28

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az idősek karácsonyi juttatásáról

2023.10.28.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 5-7. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 Balatonföldvár Város Önkormányzata személyenként azonos összegű pénzbeli juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet elérő és a 60. életév feletti balatonföldvári lakóhellyel rendelkező személyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb a tárgyév október 15. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett.

2. § (1)3 A tárgyévre vonatkozó juttatás összegének és a juttatásra jogosultak személyének megállapítása tárgyában, a tárgyév október 15-ét követően tartandó ülésén, Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) hivatalból hozza meg döntését.

(2)4 A képviselő-testület a hivatalból folytatott eljárás keretében vizsgálja a juttatásra való jogosultságot megalapozó feltételek fennállását, mely alapján összeállítja a juttatásra jogosultak név, lakóhely és születési idő szerinti jegyzékét.

(3) A juttatás átvételére, a személyi- és lakcím igazolvány bemutatása mellett, a tárgyévet követő év január 15. napjáig van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4)5 A juttatás átvételének lehetőségéről, helyéről, időpontjáról, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatására vonatkozó kötelezettségről a képviselő-testület az önkormányzat honlapja útján, hirdetményt tesz közzé.

3. §6 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetés elfogadásakor, vagy a költségvetési rendelet módosítására tett javaslat alapján dönt az 1. § szerinti juttatás forrásának biztosításáról.

4. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

5. §7

6. §8

7. §9

1

Az 1. § a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.